Har du brug for at service på eksisterende anlæg, så er lektrikeren leveringsdygtig.

Vi udfører blandt andet service på:

◦ Almindelige elanlæg
◦ Nødstrømsanlæg
◦ ABDL (Automatisk BrandDørs Lukning)
◦ ABA (Automatisk Brand Alarm)
◦ ARS (Automatisk RumSlukning) Brandslukningsanlæg
◦ Tavleeftersyn og eltjek
◦ Offentlige instanser i forhold til DS (Dansk Standard)
◦ Falck brandinstallationer
◦ Andre servicepligtige installationer